Projekty EU

Projekty zrealizowane

1."Znajomość języka angielskiego oknem na świat".
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.Upowszechnienie uczenia się dorosłych.Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języka.
2.Profesjonalizm Piękna - Inwestycje w kompleksowy rozwój pracowników hoteli SPA DR IRENA ERIS . 3 EDYCJĘ.
3."Szkoła niezawodności"
Język angielski branżowy w ramach projektu unijnego dla Warmińsko - Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie.
4.Podniesienie kwalifikacji językowych pracownik w w powiecie ostródzkim, iławskim i nowomiejskim.
Projekt współfinansowany przez budżet Państwa i Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPOR.
5."Czas na kobiety - doświadczenie z praktyki w hotelach UK atutem na rynku pracy"
W ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci realizowany przez Starostwo Ostródzkie.