O nas

Halloween

Dziady czy Halloween?

W wielu kulturach różnie czci się zmarłych. W Anglii i Ameryce jest to Halloween, w Polsce były to tzw. Dziady.
Dziady – zwyczaj ludowy Słowian, wywodzący się z przedchrześcijańskich obrzędów słowiańskich.
Jego zasadniczym celem było nawiązanie kontaktu z duszami zmarłych i pozyskanie ich przychylności.
W najbardziej pierwotnej formie obrzędu dusze należało ugościć aby zapewnić sobie ich przychylność i jednocześnie pomóc im w osiągnięciu spokoju w zaświatach. Wędrującym duszom oświetlano drogę do domu, rozpalając ogniska na rozstajach, aby mogły spędzić tą noc wśród bliskich.
Ogień mógł jednak również uniemożliwić wyjście na świat upiorom – duszom ludzi zmarłych nagłą śmiercią,samobójców itp.
W tym celu rozpalano go na podejrzanej mogile – echem tego zwyczaju są znicze.
Dziś w Polsce Dziadów nie obchodzi prawie nikt.
Ich anglosaski odpowiednik Halloween przetrwał jednak w Stanach Zjednoczonych. Halloween nie jest świętem powstałym na gruncie amerykańskim, ale zapożyczonym z Europy, dokładniej mówiąc ze Szkocji. Tradycja jest bardzo stara, znacznie wcześniejsza od katolickiego Święta Zmarłych. Ma swoje korzenie w okultyzmie i nosi nazwę Samhain.
Nazwa ta oznaczała boga zła znanego dobrze Druidom. Ci z kolei byli kapłanami celtyckimi.
Teraz Halloween świętuje się wyłącznie dla zabawy. Dzieci mają okazję nazbierać trochę cukierków i przy okazji spróbować postraszyć dorosłych.

Jest to raczej wesołe niż smutne święto…..więc?

TRICK OR TREAT?

UDOSTĘPNIJ