O nas

Projekt

Dobiegł końca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Znajomość języka angielskiego oknem na świat”.

Pomysłodawcą a zarazem realizatorem projektu był King’s School of English 1 sp. z o.o.

Głównym wyzwaniem projektu było podniesienie kompetencji językowych dla 60 mieszkanek powiatu ostródzkiego, które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Uczestniczki projektu uczęszczały od ubiegłego roku na 120-godzinny kurs języka angielskiego.
Pomimo tego, iż niełatwo jest pogodzić życie rodzinne i obowiązki mamy z nauką języka, to aż 58 Pań wytrwało w postanowieniu i przystąpiło do egzaminów końcowych.

Wyniki okazały się potwierdzeniem zaangażowania nauczycieli i determinacji uczniów.
Sukces mogły świętować 53 Panie, które osiągnęły zakładany poziom kompetencji językowych.

Gratulujemy wszystkim uczestniczkom projektu i życzymy, aby znajomość języka angielskiego okazała się wielkim atutem w pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym.

Realizacja projektu „Znajomość języka angielskiego oknem na świat” możliwa była dzięki podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko -Mazurskiego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.


Dobiegły końca egzaminy z Projektu współfinansownego przez Unię Europejską w ramch Europejskiego Funduszu Europejskiego „Znajomość języka angielskiego oknem na świat”.

Nasze Panie poradziły sobie rewelacyjnie! Egzamin zdały na szóstkę z plusem!

UDOSTĘPNIJ