Oferta

Kursy

Dla dzieci

Kursy języka angielskiego dla dzieci są specjalnie dostosowane do potrzeb najmłodszych słuchaczy. Stworzony przez profesjonalna kadrę program nauczania sprawia, że nauka języka angielskiego staje się także doskonałą zabawą. Specjalnie opracowany zestaw ćwiczeń, pozwala najmłodszym uczestnikom kursów na płynne przejście wszystkich etapów nauki języka angielskiego. Na zajęciach wykorzystujemy takie elementy jak gry, zabawy, piosenki i konkursy. Dzieci uczą się języka w przyjaznej atmosferze, w oparciu o nowoczesne podręczniki i pomoce naukowe przystosowane do każdej grupy wiekowej. Podczas trwania kursu dzieci znajdują się pod stałą opieką dydaktyczną. Lektorzy prowadzący na bieżąco kontaktują się z rodzicami, aby umożliwić im stałą kontrolę postępów dziecka w nauce.

First Steps

dzieci w wieku 4-7 lat, grupy 5-8 osobowe

Dwa poziomy zaawansowania

  • godzina lekcyjna dla dzieci trwa 35min
  • ilość lekcji: 30
  • zajęcia odbywają się 2x w tygodniu

Direct Kids

dzieci w wieku 9-12 lat, grupy 5-10 osobowe

Trzy poziomy zaawansowania

  • 2x po 35min
  • ilość lekcji: 60
  • zajęcia odbywają się 2x w tygodniu

Direct Teens

dzieci w wieku 12-17 lat, grupy 5-10 osobowe

Sześć poziomów zaawansowania

  • 2x po 50min
  • ilość lekcji: 60
  • zajęcia odbywają się 2x w tygodniu